Murnturb

Feeds

Terkini di Nuffnang

27 October 2010

Doa - doa untuk amalan harian

1) Doa Menewaskan Penjahat
Rabbana innaka aatyta fir'awna wa mala'ahuu ziinatanwa amwaalan fil hayaatid dun-yaa, rabbanaa liyudhillu 'an sabiilika, rabbanaa ithmish 'alaa amwaalihim wasydud 'alaa quluubihim falaa yu'minuu hattaa yarawul azaabal aliim.
(Dan Nabi Musa (merayu dengan) berkata) : "Wahai Tuhan kami!Sesungguhnya Engkau telah memberikan kepada firaun dan ketua-ketua kaumnya barang-barang perhiasan dan harta benda yang mewah dalam kehidupan dunia ini. Wahai Tuhan kami! (kemewahan yang Engkau berikan kepada mereka) akibatnya menyesatkan mereka dari jalanMu 9dengan sebab kekufuran mereka). Wahai Tuhan kami! binasakanlah harta benda mereka dan meterailah hati mereka (sehingga menjadi keras keras membatu), maka dengan itu mereka tidak akan dapat beriman sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya. (Yunus: 88)


2) Doa memohon rezekiAlalhumma rabbanaa anzil 'alaynaa maa'idatan minas samaa'i takuunu lanaa 'iidan li awwalinaa wa aakhirinaa wa aayatan minka, warzuqnaa wa anta khayrur raaziqiin.
Ya allah, Tuhan kami! Turunkanlah kiranya kepada kami satu hidangan dari langgit, untuk menjadi hari raya bagi kami, iaitu bagi kami yang ada hari ini dan bagi orang-orang kami yang datang kemudian, dan sebagai satu tanda


(mukjizat) daripadaMu (yang menunjukan kebesaran dan kekuasaanMu); dan kurniakanlah kami rezeki kepada kami, kerana Engkau jualah sebaik-baik pemberi rezeki". (al-Maidah: 118)


3) Doa memohon kebaikan
Rabbanaa aatinaa fid dun-yaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qinaa 'azaaban naar
Dan di antara mereka pula ada yang (berdoa dengan) berkata: "Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab naraka". (al-baqarah:201)


4) Doa memohon kesihatan
Anni massaniyadh dhurru anta arhamur raahimiin
Dan (sebutkanlah peristiwa) Nabi Ayub, ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata:"Sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedang Engkau sahaja yang lebih mengasihani daripada segala (yang lain) yang mengasihani". (al-anbiya': 83)


5) Doa memohon keselamatan
Rabbi najjinii wa mimmaa ya'maluun
(Nabi Lut berdoa): "wahai Tuhanku, selamatkanlah daku dan keluargaku dari apa yang dilakukan oleh golongan (yang jahat) itu". (al-Syu'ara': 169)


6) Doa memohon zuriat yang soleh
Rabbi hablii minas saalihin
"Wahai Tuhanku! Kurniakanlah kepadaku anak dari kalangan orang-orang yang soleh" (al-Saafat: 100)


7) Doa selamat dari jin, syaitan dan gangguan
Qul a'uzubirabbinnas, malikinnas, ilaahinnas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisufi sudurinnas minal jinnati wannasluun
katakanlah (wahai Muhammad): "Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia. "Yang Menguasai sekalian manusia, "Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia, "Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam, "Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, 9iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia'. (Surah al-Nas:1-6)
Anda juga berminat:
Doa malam
Etika terhadap anak-anak
Tips memilih nama anak


Nama Islam anak dan maksudnya
Nama Islam anak lelaki -J
Nama Islam anak perempuan -K

2 comments:

Anonymous said...

Hi, i just want to say hello to the community

asmaria said...

terim kasih.... sangat dialu-alukan.

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP