Murnturb

Feeds

Terkini di Nuffnang

27 October 2010

Doa - doa untuk amalan harian

1) Doa Menewaskan Penjahat
Rabbana innaka aatyta fir'awna wa mala'ahuu ziinatanwa amwaalan fil hayaatid dun-yaa, rabbanaa liyudhillu 'an sabiilika, rabbanaa ithmish 'alaa amwaalihim wasydud 'alaa quluubihim falaa yu'minuu hattaa yarawul azaabal aliim.
(Dan Nabi Musa (merayu dengan) berkata) : "Wahai Tuhan kami!Sesungguhnya Engkau telah memberikan kepada firaun dan ketua-ketua kaumnya barang-barang perhiasan dan harta benda yang mewah dalam kehidupan dunia ini. Wahai Tuhan kami! (kemewahan yang Engkau berikan kepada mereka) akibatnya menyesatkan mereka dari jalanMu 9dengan sebab kekufuran mereka). Wahai Tuhan kami! binasakanlah harta benda mereka dan meterailah hati mereka (sehingga menjadi keras keras membatu), maka dengan itu mereka tidak akan dapat beriman sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya. (Yunus: 88)


2) Doa memohon rezeki

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP